Zoon rijdt auto vader in de prak; wie draait op voor de schade?

Het zal je maar gebeuren; je 18-jarige zoon besluit zonder geldig rijbewijs in jouw Jaguar te stappen. Dat je een rijbewijs moet hebben om een auto te kunnen en mogen besturen blijkt niet voor niets; de auto belandt in een weiland. De schade aan de auto bedraagt € 10.076,-, de schade aan het weiland € 1.000,-. Omdat vader van niets wist en al helemaal geen toestemming heeft gegeven voor deze rit, is dit een zuivere vorm van joyriding. Wie betaalt in dit geval de schade?

Verzekeraar

In eerste instantie vergoedt de verzekeraar de schade. De Jaguar was beperkt casco verzekerd, hetgeen betekent dat je bent verzekerd voor de schade die je aan anderen toebrengt en in sommige gevallen ook voor de schade die aan je eigen auto ontstaat. Deze verzekeraar bood ook een vergoeding in het geval van joyriding, zodat alle schade onder de dekking valt.

Verhaal op zoon

Echter, de verzekeraar besluit daarna de zoon aansprakelijk te stellen voor het bedrag dat zij onder de verzekering hebben vergoed. Dit heet ook wel subrogatie en daarmee gaat eigenlijk de vordering die de vader heeft op de partij die de schade heeft veroorzaakt over op de verzekeraar, waarna de verzekeraar de schade kan verhalen. Normaal gezien is dit niet mogelijk. In de wet is namelijk beslist dat de verzekeraar geen vordering krijgt op -onder meer- bloedverwanten in de eerste lijn. Daarmee zou je namelijk de situatie krijgen dat in dit geval de vader een claim indient tegen de zoon, zij het via de verzekeraar. Toch vindt het gerechtshof Arnhem dat in deze casus geen probleem.

Ontbreken rijbewijs

In de wet is namelijk opgenomen dat je wel een -onder meer- bloedverwant in de eerste lijn mag aanspreken, indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit een omstandigheid die normaal gezien ook een uitkering in de weg zou hebben gestaan. Ofwel, zou je als verzekerde op diezelfde manier hebben gehandeld, dan zou de verzekering ook geen uitkering hebben gedaan. In dit geval staat vast dat de schade is ontstaan doordat er met een auto is gereden, terwijl de bestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikte. Zou vader niet over een geldig rijbewijs hebben beschikt en schade hebben gemaakt, dan zou de verzekeraar ook de schade niet hebben vergoed. Daarom mocht de verzekeraar de zoon aanspreken, ondanks dat hij een bloedverwant in de eerste lijn van verzekerde is.

Kortom, de zoon moet het volledig uitgekeerde schadebedrag aan de verzekeraar vergoeden, plus een vergoeding voor de kosten die de verzekeraar in het kader van de rechtszaak heeft gemaakt.