Twee jaar ziekte voor 1 juli 2015, toch transitievergoeding?

In deze zaak staat opnieuw het slapend dienstverband centraal. Hoewel de werkgever erkent dat er geen gerechtvaardigd belang bestaat bij het slapend dienstverband, meent zij geen transitievergoeding te hoeven betalen. Met als reden dat het einde van de wachttijd verstreek per 5 januari 2015 en dat er voor 1 juli 2015 nog geen transitievergoeding behoefde te worden uitgekeerd. De kantonrechter stelt echter vast dat ook na 2015 nog (re-integratie)werkzaamheden zijn verricht. Pas toen het UWV per 14 maart 2017 besloot dat er sprake was van 100% arbeidsongeschiktheid, was er geen herstel meer te verwachten. Het slapend dienstverband kon daarna dus worden beëindigd.

Tip

De afwikkeling van een slapend dienstverband luistert erg nauw. Twijfelt u waar u goed aan doet als werkgever of als adviseur? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!