Onduidelijkheid bij klanten onvoldoende voor non-actiefstelling

Wie zijn medewerker wil ontslaan, doet er goed aan om niet te snel over te gaan tot een non-actiefstelling. Dat bleek eind vorige maand weer uit een zaak die aan de voorzieningenrechter werd voorgelegd.

Werknemer moet vanwege een reorganisatie het veld ruimen, maar weigert zijn handtekening te plaatsen onder een vaststellingsovereenkomst. Hierop besluit de werkgever een ontslagvergunning aan te vragen en om hangende dit verzoek, de werknemer op non-actief te stellen. De reden hiervoor is dat als werknemer door zou werken, dit tot ruis en onduidelijkheden bij de klanten zou leiden. Werknemer vordert wedertewerkstelling en wordt door de rechter in het gelijk gesteld. Het is namelijk onvoldoende om een werknemer vanwege mogelijke (en in dit geval niet bewezen) onduidelijkheden op non-actief te stellen, zeker niet nu de werknemer al die tijd zijn werk op integere wijze heeft voortgezet. Daar komt nog bij dat deze medewerker al zijn hele werkzame leven naar tevredenheid voor deze werkgever werkt en zijn werkzaamheden niet reeds zijn opgehouden te bestaan.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 29 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1911