Arbeidsrecht

Voor werkgevers

Indiensttreding en verlenging

Een arbeidsovereenkomst luistert nauw, zeker nu arbeidsrechtelijke wetgeving doorlopend wijzigt. Waarbij kan ik u onder meer van dienst zijn:

 • Aanbieden van diverse modellen. Los verkrijgbaar tegen een scherpe prijs.
 • Arbeidsovereenkomst en cao. Welk contract biedt u aan uw medewerker aan en is er een cao van toepassing?
 • Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap. Mag u nog een contract voor bepaalde tijd aanbieden?
 • Concurrentie- en relatiebeding. Wat mag u op dit vlak nog met elkaar afspreken? En ook, waar mag u een vertrekkend medewerker aan houden?
 • Arbowetgeving. U wilt immers niet dat uw medewerker uitvalt door te zware omstandigheden.
 • Privacywetgeving/AVG. U bent verplicht om bepaalde afspraken met uw medewerkers te maken, als ook om protocollen en documenten beschikbaar te stellen.
 • Cao-recht. Wat moet u uw werknemers aanbieden?
 • WKA. Welke informatie mag u van ingeleend personeel vragen?

Actueel! Welke invloed heeft de Wet arbeidsmarkt in balans op uw onderneming?

Ontslag

Het kan uiteraard gebeuren dat een medewerker toch niet bij uw organisatie past. Soms komt u hier al tijdens de proeftijd achter, maar veel vaker nog openbaart zich dit pas ver daarna. Waarbij kan ik u onder meer van dienst zijn:

 • Aanbieden van diverse modelbrieven. Los verkrijgbaar tegen een scherpe prijs.
 • Opzeggen tijdens de proeftijd. Let op! Ook tijdens de proeftijd mag u niet opzeggen wegens bijvoorbeeld ziekte.
 • Dossieropbouw. U hebt onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet, maar u wil wel afscheid nemen van de werknemer.
 • Tussentijdse opzegging. Laat een houdbare vaststellingsovereenkomst opstellen of laat uw eigen concept toetsen.
 • Ontslagaanvraag. Bijvoorbeeld via UWV (bij arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden) of kantonrechter.
 • Ontslag op staande voet. Alleen in zeer dringende gevallen aan te raden.
 • Transitievergoeding. Laat de hoogte van de transitievergoeding berekenen.

Arbeidsongeschiktheid

Werkgever en werknemer hebben in het kader van de re-integratie verplichtingen. Waarbij kan ik u onder meer van dienst zijn:

 • Re-integratieverplichtingen. Weigert uw werknemer (voldoende) mee te werken?
 • 2 jaar ziekte. Ontslag of slapend dienstverband? Komt u in aanmerking voor een compensatie van de transitievergoeding?

Actueel! Is uw werknemer 2 jaar of langer ziek? Ga na of het verstandig is het slapend dienstverband te beëindigen met het oog op de Compensatie transitievergoeding per 01 april 2020.

Overig

 • Ad hoc advies. Vragen over het vervallen van vakantiedagen of verworven rechten?  Wilt u het personeelshandboek wijzigen?
 • Periodieke updates. Hebt u behoefte aan periodieke updates? Dat kan. Abonneer u op de nieuwsbrief, sluit aan bij één van de aangeboden trainingen of laat een training bij u op de zaak verzorgen. Voor meer informatie over trainingen verwijs ik u naar de cursus-pagina.

Voor werknemers

Indiensttreding en verlenging

Uw werkgever is aan strenge verplichtingen rondom de arbeidsovereenkomst gebonden. Denk hierbij aan:

 • Bepalingen rondom proeftijd.
 • Contracten voor bepaalde tijd die elkaar mogen opvolgen.
 • Bepalingen rondom concurrentie- en relatiebeding.
 • Opzegmogelijkheden.

Het is daarom verstandig om een arbeidsovereenkomst te laten toetsen, voor u deze ondertekent.

Ontslag

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan of beslissen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd. Let daarom altijd op:

 • Opzegverbod. Uw werkgever mag u nooit ontslaan of beslissen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, indien dit samenhangt met een opzegverbod. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ziek of zwanger bent.
 • Ontslag tijdens de proeftijd. Laat altijd toetsen of de proeftijd geldig is en of er niet toch sprake is van een opzegverbod.
 • Ontslagaanvraag UWV/kantonrechter. Laat u bijstaan in deze procedure om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat u met de ontslagaanvraag instemt.
 • Ontslag op staande voet. Heeft uw werkgever wel voldoende dossier opgebouwd?
 • Opvolgend werkgeverschap. Krijgt u een nieuwe werkgever? Dan gaan uw opgebouwde rechten mee over en moeten deze in principe worden gerespecteerd.
 • Transitievergoeding. Is de vergoeding die uw werkgever u aanbiedt redelijk?

Tip! Biedt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aan? Laat deze dan door Hermes Advocatuur nakijken. Vaak vergoedt uw werkgever deze kosten.

Arbeidsongeschiktheid

Doet uw werkgever te weinig moeite om u te laten re-integreren? Of kunt u zich niet vinden in de manier waarop er met uw arbeidsongeschiktheid wordt omgesprongen? Wilt u rond de tafel met uw werkgever om te bezien hoe nu verder? Hermes Advocatuur helpt u graag.

Actueel! Bent u twee jaar of langer ziek? Ga na of het verstandig is uw arbeidsovereenkomst te laten beëindigen.

Overig

Hebt u een vraag die samenhangt met uw werk, maar weet u niet goed onder welke categorie dit valt? Bent u bijvoorbeeld door uw voormalige werkgever verboden om elders in dienst te treden of krijgt u uit het niets de rekening van een opleiding gepresenteerd? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Hermes Advocatuur om uw vraag voor te leggen.


 

Contact