Aantonen onvoldoende functioneren van werknemer luistert nauw

Een werkgever heeft een scoresysteem om het functioneren van zijn personeel te beoordelen. Een van zijn werknemers scoort twee jaar achtereen slechts twee van de vijf te behalen punten. De werknemer krijgt daarom de keuze om een verbetertraject in te gaan of een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Hij kiest voor de eerste optie. Dit verbetertraject loopt stroef, doordat partijen langs elkaar heen lijken te praten. De rechter is van mening dat de negatieve scores en het niet slagen van het verbeterplan onvoldoende zijn om een ontbinding te rechtvaardigen. De werkgever had zich meer moeten inspannen om het functioneren te verbeteren.

Een scoresysteem is uiteraard een goed begin om een dossier te kunnen opbouwen over het functioneren van een werknemer. Zorg er daarbij wel voor dat het functioneren ondertussen goed wordt gemonitord. Begeleid de werknemer in zijn functie. Pas wanneer dit aantoonbaar niet slaagt, ontstaat er ruimte voor een ontslagverzoek.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd via Fiscount.nl.